logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovVencko, Ján

Iné mená:

používal pseudonym Štiavnický, Vencko, Ján

Tituly:

historik

Životopisné dáta:

* 12. novembra 1869, Spišský Štiavnik, okr. Poprad – † 16. apríla 1957, Spišský Štiavnik, poch. v Bijacovciach

Životopis:

Po teologických štúdiách v Spišskej Kapitule ho v r. 1893 vysvätili za kňaza.
Stal sa kaplánom v Hybiach, v r. 1894 vo Veličnej a v r. 1897 v Spišskom Bystrom, kde ochorel na tuberkulózu. V rokoch 1898-1902 sa liečil doma v Spišskom Štiavniku. Od r. 1902 pôsobil ako kaplán v Bijacovciach, potom ako farár v Slatvine, od r. 1905 až do odchodu do dôchodku r. 1952 farár v Bijacovciach. V r. 1935 bol aj prosynodálnym sudcom a konzultorom.
Počas svojho liečenia nadobudol mimoriadny vzťah k histórii i k archeológii. V tom čase usporiadal archív Štiavnického opátstva cistercitov a využil ho na napísanie knihy Dejiny Štiavnického opátstva na Spiši (1927), čím do istej miery zachránil jeho obsah, pretože archív po zrušení reholí r. 1950 zničili. V r. 1909 objavil vzácne fresky v bijacovskom kostole. Zaslúžil sa o neobyčajné náboženské a kultúrne povznesenie svojej farnosti, ktorú už v r. 1924 zasvätil Božskému Srdcu. Vďaka nemu mal vtedy Spolok sv. Vojtecha v Bijacovciach 122 členov. Svoj voľný čas venoval skúmaniu okolia Spišského hradu. Našiel mnoho archeologických nálezov, ktoré ako zbierku daroval Diecéznemu múzeu v Spišskej Kapitule (po zrušení seminára bola zničená). Skúmal dejiny Špiša, preskúmal najmä archív Čákiovcov v Bijacovciach a vydal knihu Z dejín okolia Spišského hradu (1941). Zaoberal sa aj sedliackym povstaním r. 1831 a veľké úsilie venoval beatifikácii P. Jána Simonidesa.
Publikoval v Katolíckych novinách, Duchovnom pastierovi, Kultúre, ale aj v inej tlači. Aj keď sa jeho historickým prácam vyčíta nedostatok kritickosti, sú nepostrádateľné pre množstvo zhromaždených historických údajov. Venoval sa aj ovocinárstvu a včelárstvu. Na jeho rodnom dome i na fare sú umiestnené pamätné tabule.

Pramene:

Pašteka, J.: Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska, Bratislava 2000, s. 1458.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
905926Vencko, JánDejiny Štiavnického opátstva na Spiši1927
888270Vencko, JánDejiny okolia Spišského hradu1941
26357Vencko, JánDejiny Štiavnického opátstva na Spiši2004