logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovVarsányi, Andrej

Tituly:

náboženský spisovateľ a publicista

Životopisné dáta:

* 18. novembra 1883, Spišské Podhradie, okr. Levoča – † 6. septembra 1944, Spišská Belá, okr. Kežmarok

Životopis:

Študoval na gymnáziách v Levoči a Jágri. Štúdium teológie absolvoval v Spišskej Kapitule a právo v Košiciach. Za kňaza ho vysvätili 17. júna 1907 v Bratislave. Študoval aj civilné právo, ktoré zavŕšil absolutóriom v Košiciach.
Ako kaplán pôsobil najprv v Hybiach a Spišskej Belej, od novembra 1916 ako kaplán a administrátor farnosti v Spišskej Belej. V r. 1920 ho vymenovali za farára v Toporci, kde bol katechétom a predsedom školskej stolice. Od r. 1938 pôsobil v Spišskej Belej, kde zomrel a kde je aj pochovaný.
Prispieval do náboženských a politických časopisov. Je autorom diela Boj o mŕtve telo (Toporec 1931). Z historického hľadiska sa v ňom zaoberá spôsobom pochovávania mŕtvych. Poukazuje na fakt, že v modernej dobe sa táto otázka stala predmetom ideového zápasu. Odmietol spopolnenie a prikláňal sa k tradičnému spôsobu pochovávania tela do zeme.

Pramene:

Reprezentačný lexikón Slovenska a Podkarpatskej Rusi. Bratislava 1936, s. 348; Slovenský biografický slovník VI. Martin 1994, s. 238-239;<br /> http://www.toporec.sk/obec-27/institucie/rimskokatolicka-cirkev/toporski-knazi/

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
905846Varsányi, AndrejBoj o mŕtve telo1931