logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovValentini, Ján

Iné mená:

Valentíny, Valentinyi, Valentini, Ján

Tituly:

básnik, historik, prírodovedec, bernolákovec

Životopisné dáta:

* 10. novembra 1756, Turčiansky Michal, súčasť Turčianskych Teplíc – † 4. apríla 1812, Kláštor pod Znievom, okr. Martin

Životopis:

Od r. 1767 študoval na gymnáziu, od r. 1776 filozofiu a teológiu v kňazskom seminári v Budíne, kde ho v r. 1782 vysvätili za kňaza.
Pastoráciu začal ako kaplán v Slovenskej Ľupči, v rokoch 1783-1785 pokračoval v Prievidzi a v rokoch 1785-1787 v Bojniciach. Od r. 1787 bol správcom farnosti a od r. 1788 farárom-dekanom v Kláštore pod Znievom. Patril k príslušníkom uvedomelej slovenskej inteligencie a od r. 1795 bol členom Slovenského učeného tovarišstva. Vo svojej príležitostnej poézii písal oslavné básne na známe dobové osobnosti. V historických prácach sa zaoberal dejinným vývojom Slovákov, vyzdvihoval v ňom úlohu Turca a spísal aj historické, geografické a topografické zaujímavosti regiónu. Zaoberal sa balneológiou, fyzikou, špeciálne elektrostatikou, ktorú využíval vo svojej úspešnej liečiteľskej činnosti. Svoje umelecké diela i vedecké práce písal v latinčine, bernolákovčinu používal v kratších slovenských textoch a pri citáciách.
Jeho knižne vydané diela znamenali literárny, prírodopisný i vlastivedný prínos.
Reedícia: Turčianskoteplické elégie (Martin 1986).

Pramene:

Slovenský biografický slovník VI. Martin 1994, s. 213-214; Encyklopédia Slovenska 6. Bratislava 1985, s. 237; Szinnyei, J.: Magyar írók élete és munkái 14. Budapešť 1914, s. 788.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
888194Valentini, JánElegia de termis Stubnensibus1798
907754Valentini, JánElegia1798
888195Valentini, JánOnomasticon... Gabrieli Zerdahelyi episcopo Neosoliensis1803
888196Valentini, JánElegia deflens levem ab amicitia díscendentem sub Daphnidis nomine amicum1805
888197Valentini, JánHistoria parochiae Znyóvaraljensis1805
888198Valentini, JánElegia salutans... dnum Josephum regni Hungariae palatinum...1806
888199Valentini, JánIll. ac Rev. Dno Josepho Kluch episcopo Nitriensi in contestationem1808
888202Valentini, JánLucubrata opuscula poeticohistorica in unum collecta1808
888200Valentini, JánExercitatio electrica1810
888201Valentini, JánDe primo et secundo iubileo reformationis seculari in Hungaria1812
439940Valentini, JánTurčianskoteplické elégie1986