logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovVagovič, Juraj Bartolomej, OCist

Iné mená:

Vagovics, Vagovič, Juraj Bartolomej, OCist

Tituly:

básnik, profesor

Životopisné dáta:

* 27. marca 1793, Kátlovce, okr. Trnava – † 26. mája 1873, Jáger, Maďarsko

Životopis:

Do Cisterciánskeho rádu vstúpil 25. augusta 1815. V rokoch 1816-1818 vyučoval na gymnáziu v Jágri, 21. augusta 1821 ho vysvätili za kňaza.
V rokoch 1821-1831 bol profesorom na gymnáziu v Stoličnom Belehrade, v rokoch 1831-1834 profesorom aj kazateľom na biskupskom lýceu v Päťkostolí, v rokoch 1834-1836 riaditeľom gymnázia a predstaveným rádového domu v Stoličnom Belehrade, v rokoch 1836-1837 vyučoval v seminári v Zirci. Od r. 1837 pôsobil ako duchovný správca v Tósok-Berénde, od r. 1847 bol správcom hospodárstva v Zirci, zároveň riaditeľom národnej školy vo Vespréme. V rokoch 1849-1850 pôsobil v pastorácii v Esztergáre (dnes Nagyesztergár), od r. 1850 vyučoval na gymnáziu v Päťkostolí a od r.1851 bol zástupcom priora v Zirci, zároveň riaditeľom národnej školy vo Vespréme. Od r. 1854 pôsobil opäť v Esztergáre a v rokoch 1855-1859 v Előszállasi, od r. 1859 bol priorom kláštora v Jágri a od r. 1868 zástupcom priora.
Bol autorom príležitostnej poézie.

Pramene:

Slovenský biografický slovník VI. Martin 1994, s. 199; Szinnyei, J.: Magyar írók élete és munkái 14. Budapešť 1914, s. 740-741.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
888169Vagovič, Juraj Bartolomej, OCistCarmen jubilare in quinquagesimum restauratae... 1830
888170Vagovič, Juraj Bartolomej, OCistApobaterion juventutis scholasticae... in abitum... Pauli Math. Szutsits..1830
888171Vagovič, Juraj Bartolomej, OCistAenigma1848
888172Vagovič, Juraj Bartolomej, OCistLusus poeticus1850
888173Vagovič, Juraj Bartolomej, OCistElegia honoribus... Joannis Scitovszky... dum... sedemprimatialem capesse-ret...1850
888174Vagovič, Juraj Bartolomej, OCistCarmen honoribus... Emerici Farkas... episcopi Alba-Regalensis...1851
888175Vagovič, Juraj Bartolomej, OCistVota... Antonio Rezutsek... occasione solennis ejusdem instalatione...1859